Vertical Menu

Search

Categories

ddd

Plan zajęć

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

 • Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, garderoby, samodzielne mycie rączek i buzi po posiłkach oraz po wyjściu na taras. Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z toalety.
 • Bawimy się zgodnie i bezpiecznie, szanujemy zabawki i zamieniamy się nimi podczas zabawy.
 • Wyrabianie umiejętności zdyscyplinowanego przemieszczania się „Jedziemy pociągiem”.
 • Zapamiętywanie przez dzieci swoich leżaczków i miejsc przy stole oraz wyrabianie umiejętności prawidłowego zachowania się przy stole.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych – utrwalenie poznanych słów (proszę, dziękuję, przepraszam).
 • Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: siedzenie w kole, odkładanie zabawek na miejsce, spokojne siedzenie podczas posiłków.
 • Usprawnianie samoobsługi: wspomaganie nauki samodzielności w piciu z kubka, posługiwaniu się łyżką, widelcem.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i porządkowych: m. in. rytuał powitania i pożegnania, porządkowanie zabawek.
 • Wpajanie nawyków grzecznościowych- witamy się i żegnamy z kolegami w Żłobku używając zwrotów „Dzień dobry” „Do widzenia”.
 • Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji- Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne korzystanie z zabawek.
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby opiekuna.

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, myślenia, rozwój poznawczy:

 • Wspólne słuchanie wierszy.
 • Słuchanie krótkich utworów literackich.
 • Poznajemy owoce.
 • Zabawy matematyczne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: segregowanie kasztanów, liści, orzechów itp.
 • Czytanie bajek.
 • Zabawy- klasyfikowanie przedmiotów wg cechy jakościowej(„porządkowanie zabawek”)
 • Utrwalanie poznanych kolorów.
 • Ćwiczenia warg
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Nauka wierszy,piosenek – ćwiczenia pamięciowe.
 • Ćwiczenia artykulacyjne „Naśladujemy głosy”.

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne:

 • Układanie klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie elementów układanek o różnej wielkości i liczbie- budowanie wież, mostów, domków, garaży, pociągów.
 • Piramidy, układanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – usprawnianie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Zabawa konstrukcyjna „wysoka i niska wieża” utrwalanie pojęć wysoki, niski.
 • Tworzenie prostych budowli z klocków piankowych, waflowych i drewnianych.
 • Zabawa „duże-małe”- nauka klasyfikowania przedmiotów poprzez wkładanie dużych i małych elementów do pudła.
 • Zabawa manipulacyjna z użyciem zakręconych labiryntów.
 • Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, wkładanie- stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Prace Plastyczne:

 • Wyklejanie z kolorowego papieru.
 • Kolorujemy kredkami – nauka prawidłowego trzymania kredki.
 • Praca plastyczna rozwijająca wyobraźnię, doskonaląca rozwój motoryki małej, wzmacniająca zmysł dot.
 • Malowanie, kolorowanie farbami.
 • Wyklejanie kawałkami bibuły.
 • Rysujemy i malujemy jesienne pejzaże z wykorzystaniem dłoni i palców- poprawianie sprawności manualnej.
 • Prace plastyczne z wykorzystaniem kasztanów i plasteliny.

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego:

 • Codzienny pobyt na świeżym powietrzu (taras)- dostarczanie pozytywnych emocji. Otwieranie oczu i nastawianie uszu na wszystko, co dzieje się w przyrodzie -obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku: kolor liści, opadanie liści, zwrócenie uwagi na zmieniający się kolor jesiennych liści, chłodniejsze i deszczowe dni.
 • Zabawy ruchowo- naśladowcze
 • Zabawy integracyjne z wykorzystaniem tunelu.
 • Gimnastyka poranna- ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, rowerek).
 • Zabawy z piłką: turlanie, toczenie.
 • Zabawy orientacyjno – porządkowa
 • Zabawa naśladowcza do dźwięków muzycznych.
 • Zabawy z chustą animacyjną.
 • Zabawy na czworakach- przechodzenie przez tunel.
 • Ćwiczenia przeciw płaskostopiu- chód we wspięciu na palcach, piętach, chód na krawędziach bocznych stopy, podkurczanie i prostowanie palców stóp.
 • Zabawy z elementami równowagi.

5. Zajęcia umuzykalniające:

 • Zabawy grupowa ze śpiewem-integrowanie grupy.
 • Zabawy twórcze z muzyka klasyczną.
 • Wspólne tańce i śpiew.
 • Słuchanie muzyki relaksacyjnej.
 • Wspólne tańce w kole.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe.
 • Nauka piosenek.
 • Zabawy instrumentami muzycznymi.
 • Zabawy ze śpiewem.
 • Tańce do piosenk.
 • Zajęcia rytmiki.

6. Zajęcia paluszkowe:

 • Poprawienie sprawności manualnej.

7. Teatrzyki